По повод скорошни публикации в пресата за разликите между продукти в Източна и Западна Европа, Tchibo GmbH излезе с официално становище:

Recipe and quality of coffee sold under the Tchibo Espresso Milano, Sicilia and Gusto brand are the same for all markets. The coffee is roasted and packed in the same roasting facilities und producting lines of the Tchibo manufacturing group. We do not make difference in between single markets.  

Рецептата и качеството на кафето, продавано като Tchibo Espresso: Sicilia style/Sizilianer art, Milano style/Mailander art и Gusto Originale, са абсолютно еднакви за всички пазари. Кафето е изпечено и пакетирано в едни и същи заводи и линии на Тчибо. Ние не правим разлика между различните пазари.